تبلیغات X
نمونه سوالات پایه هفتم .top{background:url(http://blogskins.ir/45/top.jpg) no-repeat top right;height:168;width:100%}

 
تاريخ : سه شنبه 1392/7/23

در درس اول انسان نمایی های زیادی وجوددارد.

درقسمت حکایت کنایه ازدرپوستین خلق افتادن کرده است=غیبت کسی راکردن

دکترعلی شریعتی:نویسنده معاصردرسال1312درخراسان به دنیاامد.دررشته جامع شناسی وتاریخ ادیان دکتری گرفت.آثار:کویر،فاطمه فاطمه است،اسلام شناسی

درشعرجلوه ی روی خداتضمیم وجوددارد.تضمیم:هرگاه شاعرمصراع یابیتی راازشاعرونویسنده ی دیگری درشعرخودبیاورد،تضمیم میگوییم.

نظامی گنجه:اهل گنجه یکی ازشهرهای معروف آذربایجان که داستان پردازی درمنظومه های اویه اوج رسید.5گنج گنجوی:مخزن الاسرار-لیلی ومجنون-خسرووشیرین-هفت پیکر-اسکندرنامه

برای حفظ کردن 5گنج نظامی کافیست کلمه ملخ هارادرذهن خودنگه دارید.ارسال توسط ainaz layghi
 
تاريخ : سه شنبه 1392/7/23

هرچیزی که قابل اندازه گیری باشدکمیت میگویند.

هرکمیت به 2بخش تقسیم میشود:

1-کمیت اصلی:به کمیتی میگویندکه انرامیتوان به تنهایی اندازه گرفت مثل:طول،جرم،زمان

2-کمیت فرعی:به کمیتی میگویندکه برای اندازه گیری ان بایدازچندکمیت اصلی استفاده کنیم مثل:سرعت

وزن: شدت جاذبه*جرم جسمارسال توسط ainaz layghi
 
تاريخ : سه شنبه 1392/7/23

درعربی دونوع اسم وجوددارد:

1-مونث:به اسمی که برای زنان،دختران ،حیوانات ماده  واشیائی که ت گردمیگیرند.

2-مذکر:به اسمی که برای مردان،پسران،حیوانات نرواشیائی که ت گردنمیگیرند.

اسم های اشاره مونث:هذه-تلک که هذه به نزدیک وتلک به دوراشاره دارد.

اسم های اشاره مذکر:هذا-ذلک که هذابه نزدیک وذلک به دوراشاره دارد.

درزبان عربی حروف(گ-چ-پ-ژ)ندارد.  

 ارسال توسط ainaz layghi
 
تاريخ : سه شنبه 1392/7/23

سوالات فصل1مطالعات:

1-حقوق متقابل چیست؟

2-مهم ترین حق انسان چیست؟

3-مسئولیت چیست؟

4-حقوق طبیعی یعنی چه؟

5-تبعه یک کشوربودن چه فوایدی دارد؟چ

6-آیه ای دررابطه بامحترم نگه داشتن انسان درقران؟ارسال توسط ainaz layghi

اسلایدر

cod-->
blogers
align="center">

کد پیغام خوش آمدگویی type="text/javascript" src="http://pichak.net/blogcod/clock/73/clock.js">

ساعت فلش